ஞாயிறு, 19 செப்டம்பர், 2010

கிளை முறிந்த மரங்கள்


.
.
எதுகை மோனைகளிட்டு
உவமை உருவகங்கள் கூட்டி
அணிகள் சேர்த்து
அழகு பார்த்த பின்னும்
கிளை முறிந்த மரங்களென
ஊனப்பட்டு நிற்கின்றன
உன் மீதான காதலைச் சுமந்து வரும்
என் சொற்கள் யாவும்..!
.
.

0 கருத்துரைகள்:

Twitter Bird Gadget