ஞாயிறு, 27 பிப்ரவரி, 2011

குறிப்புகளில் அடங்காதிருக்கிறது வாழ்க்கை..


.
எல்லோரும்
துரத்திக் கொண்டிருக்க
தொலைவில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது
வாழ்கை..!
 ...................................................................................
வாழ்க்கைக்கு
வெளியே இருக்கிறது
சுதந்திரம்;
சிறைப்பட்டிருக்கிறது வாழ்வு..!  
....................................................................................
ஒரு நதியென
ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது
வாழ்வு-
தாகமற்றிருக்கையில்..
தாகமுற்று
கடைசிச் சொட்டு வரை
பருகிட எத்தனிக்கையில்
அது உறைந்திறுகிப் போகிறது..!
...................................................................................
கிராம நகரங்களில் 
சிறகடிக்கும் வாழ்வு
சமயங்களில் பதுங்கிக் கொள்கிறது
காடு மலைகளில்..!
...................................................................................
நடைவண்டிகளைத் தரும் வாழ்வு
தேவைப்படுவோருக்கு
தரத் தவறுவதில்லை
கைத் தடிகளையும்..!
...................................................................................
தன் வாழ்க்கையை
எழுதுவதாய்த் தொடங்கியவர்கள்
எழுதி முடிக்கிறார்கள் 
பிறர்   வாழ்க்கையை..!
 ..................................................................................
வாழ்க்கை இருக்கிறது
ஏற்கனவே வரையப்பட்டவொரு
புராதன ஓவியமாய்..
காலம்
அதைக் கலைத்துப் போடுகிறது
ஒரு நவீன ஓவியமாய்..!  
...................................................................................
கடைசியில்
வாழ்க்கை என்பதுதான் என்ன?
தெரியவில்லை..
குறிப்புகள் எதிலும்
அடங்காதிருக்கிறது அது..! 
.
.

Twitter Bird Gadget