ஞாயிறு, 4 ஏப்ரல், 2010

ஏக்கம்


 
ஒரு நிராகரிப்பில்தான்
தொடங்கியது என் காதல்..
ஆம்..!
என் மீதான உன் காதலை
நான் நிராகரித்த போதுதான்
உன் மீதான
என் காதல் தொடங்கியது..

முடிவு தெரியாத
இந்த பயணத்தில்
முடிந்து போனது
உன் காதல்..
முடிவற்று நீள்கிறது
என் ஏக்கம்..!
.
.

0 கருத்துரைகள்:

Twitter Bird Gadget