சனி, 10 ஏப்ரல், 2010

சாயல்வேண்டுமென்றே
இருட்டடிப்பு செய்வதற்காய்
வெகு கவனமாய்த்
திட்டமிடுகிறேன்.
பொறுக்கியெடுக்கப்பட்ட
சொற்களைக் கையாள்கிறேன்.
ஆனாலும்
தோற்றுப் போகிறேன்.

எப்போதும்
என் கவிதைகளில்
இருக்கவே செய்கிறது;
சற்றேனும்
உன் நினைவுகளின்
சாயல்.0 கருத்துரைகள்:

Twitter Bird Gadget