ஞாயிறு, 4 ஏப்ரல், 2010

ஒழுங்கும் அலங்கோலமும்..சுத்தம் செய்யப்பட்ட
செவ்வக அறை..
வெளிச்சம் உமிழும்
குழல் விளக்கு..
வட்டமாய்ச் சுழலும்
மின்விசிறி..
சரியான தேதி காட்டும்
நாள்காட்டி..
சீராய் அசையும்
கடிகாரப் பெண்டுலம்..
மடித்து வைக்கப்பட்ட
ஆடைகள்..
அடுக்கி வைக்கப்பட்ட
புத்தகங்கள்..
ஒழுங்காய் விரிக்கப்பட்ட   
படுக்கையில்
நான் மட்டும் அலங்கோலமாய்..
.
.

0 கருத்துரைகள்:

Twitter Bird Gadget