ஞாயிறு, 16 மே, 2010

குறுங்கவிதைகள்

.
.
கடலைப்  போலவும்  இல்லை

மேகத்தைப் போலவும் இல்லை

மழை.
.
.

0 கருத்துரைகள்:

Twitter Bird Gadget