சனி, 24 ஏப்ரல், 2010

குழந்தையின் நிலா .
ஒருநாள்
நிலா  கேட்டது
நண்பனின் குழந்தை..
வானத்தில் காட்டினேன்
சிரித்துப் போனது..

அடுத்த நாள் என்னிடம்
அது தன் காலால்
நசுக்கிக் காட்டியது
தெருவோரம் தேங்கியிருந்த
மழைநீரில்
நிலாவை..
.
.

0 கருத்துரைகள்:

Twitter Bird Gadget