சனி, 22 மே, 2010

உனக்குத் தெரியாது..


.
.

கடுஞ் சொற்களை வீசிவிட்டு
பின் 'வலித்திருக்குமோ'
என்றெண்ணி
வருந்திக் கொண்டிருக்கும்
உனக்குத் தெரியாது
ஒருபோதும்
எனக்கு வலிக்கச் செய்ய
உனக்குத் தெரியாதென்பது..!
.
.

0 கருத்துரைகள்:

Twitter Bird Gadget